Med moderne og riktig vedfyring får du lokal oppvarming - ikke global.

Tre brukt som brensel bidrar minimalt til drivhuseffekten
Riktignok avgir vedfyring CO2, men trær puster inn CO2 og avgir oksygen under fotosyntesen, og slik vil CO2 som frigjøres under vedforbrenning inngå i naturens 
syklus.
 
Med andre ord: Vedfyring frigir samme mengde CO2 som treet har tatt opp fra luften i vekstperioden, og som også vil avgis under forråtnelse. Av denne grunn regnes varme fra biobrensel som CO2 nøytralt, og er en viktig ressurs for å kunne møte forpliktelsene fra Kytoavtalen.

Vedfyring kan derfor ha en positiv effekt for det globale miljøet i forhold til ved som råtner i naturen. Råtnende trær innebærer i tillegg sløsing med en ren energikilde, som vil kunne erstatte bruk av olje og andre urene fossile energikilder.
Vi oppgir alltid laveste pris på produkter. I noen tilfeller kan produkter være avbildet med ekstrautstyr som medfører et pristillegg. Vi tar forbehold om at feil i priser og informasjon ellers kan forekomme.
Varme og Interiør as | Tyrimyrveien 11, Hov Næringspark, 3515 Hønefoss  | Tlf.: 31 42 00 22