Tips

Iildsted må kontrolleres av en kvalifisert kontrollør før det brukes. Kvalifisert kontrollør kan være feier, murmester, varmeforhandler eller andre med tilstrekkelig kompetanse. Det er en fordel for din egen del at du kan dokumentere denne kontrollerer skriftlig.

1 Fyr med tørr ved

Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i skorsteinen og minimal forurensing. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca 60% vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt for tørr ved, blir varmeutbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning.

2 Fyr med god trekk

Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppig ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngås så kraftig fyring at det oppstår skade på ovn og skorstein.

3 Unngå rundfyring

Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjennskrudd. På den måten dannes beksot i skorsteinen som kan ta fyr og mye forurensinger i form av gasser og partikler slippes ut i luften. Det kan oppstå forpufninger som kan gi store sotskader i boligen. I verste fall kan også giftig gass lekke ut i rommet og føre til forgiftning og død.

4 Hvis sotbrann

Hvis sotbrann skulle oppstå, må vi straks stenge igjen alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld. (Spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres i peisen) Hold godt øye med loft og kjeller og vær oppmerksom på eventuelle røykutvikling ved etasjeskillene og de steder der treverket kommer inntil skorsteinen. Slokkingen må vi overlate til brannvesenet. Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av feievesenet. Ta gjerne kontakt med kommunens feiervesen på forhånd ved spørsmål om installasjon av ildsteder eller andre spørsmål om skorstein fyring etc.
Vi oppgir alltid laveste pris på produkter. I noen tilfeller kan produkter være avbildet med ekstrautstyr som medfører et pristillegg. Vi tar forbehold om at feil i priser og informasjon ellers kan forekomme.
Varme og Interiør as | Tyrimyrveien 11, Hov Næringspark, 3515 Hønefoss  | Tlf.: 31 42 00 22