Siste innlegg

Kategorier

 

Miljøeffekter ved vedfyring

14-02-2018

Tre brukt som brensel bidrar minimalt til drivhuseffekten. Riktignok avgir vedfyring CO2, men trær puster inn CO2 og avgir oksygen under fotosyntesen, og slik vil CO2 som frigjøres under vedforbrenning inngå i naturens egen syklus. Med andre ord: Vedfyring frigir samme mengde CO2 som treet har tatt opp fra luften i vekstperioden, og som også vil avgis under forråtnelse. Av denne grunn regnes varme fra biobrensel som CO2 nøytralt, og er en viktig ressurs for å kunne møte forpliktelsene fra Kytoavtalen.

Vedfyring kan derfor ha en positiv effekt for det globale miljøet i forhold til ved som råtner i naturen. Råtnende trær innebærer i tillegg sløsing med en ren energikilde, som vil kunne erstatte bruk av olje og andre urene fossile energikilder.

Fyr miljøvennlig

Riktig vedfyring får du ved å bruke tørr ved, og sørge for rikelig tilførsel av luft. Det er bedre å legge mindre ved i ovnen ofte, enn å stappe ovnen full en gang i blant. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i pip blir unødig stor.
Skifter du ut din gamle peis eller ovn med en ny rentbrennende, kan du være med på å redusere svevestøvet med opptil 90 %. Samtidig sparer du penger på strømregningen.

Sørg alltid for å ha god trekk.

Reguler varmen med hvor mye ved som blir lagt i ovnen - ikke med trekken. Steng igjen både bakre og fremre spjeld når du ikke fyrer. Bor du i blokk, blir det dårligere trekk hos naboen over dersom du har spjeldet åpent.

Sørg for god trekk i pipa.

Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa. Be feieren sjekke dette.

Bruk alltid tørr ved.

Helst skal veden ha tørket ett år, i det minste over sommeren. Brenn ikke trykkimpregnert treverk og plankebiter med gamle malingrester. Unngå å brenne søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annet husholdningsavfall.

Bruk småved som opptenning i stedet for mengder med avispapir.
Tenn opp med lite ved og legg på mer når du har fått god fyr. Unngå sprengfyring. I tradisjonelle ildsteder får du best nytte av veden når du fyrer med middels belastning.

Merk: Nye rentbrennende ovner

I de nye rentbrennende ovnene kan du med fordel fyre med lav belastning. Unngå å legge godt i ovnen om kvelden for så å strype lufttilførselen.

Bruk gjerne termostatstyrte elektriske ovner om natta eller når du er borte om dagen. Da blir boligen lettere å varme opp igjen, dersom du da ikke har en kakkelovn eller klebersteinsovn med solid varmelagring. (12t) som kan fyres opp to ganger i døgnet.

Er du i tvil om du fyrer riktig, kan du gå ut og se på røyken fra pipa. Grå eller svart røyk tyder på at forbrenningen ikke er fullstendig. Er røyken lys eller nærmest usynlig, tyder dette på at ildstedet brenner riktig.


Husk:

Trykkimpregnert trevirke og malingrester gir fra seg svært giftige gasser når det blir brent og etterlater seg tungmetaller i asken. Det vil også kunne skade både ildstedet og pipa.
Lav lufttilførsel gir ufullstendig forbrenning, sterk luftforurensing, dårlig utnytting av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pipebrann. Vær nøye med hva du legger i ovnen. Brenn aldri malt eller trykkimpregnert trevirke, klorholdig plast, eller PVC. Det avgir svært giftige gasser. Ikke bruk vrakved fra sjøen som brensel. Den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning. Vrakveden vaskes ut ved å la veden ligge ute i vær og vind i minst et par år.


Ny peis eller ovn gir renere luft

Det er faktisk mulig å redusere mengden svevestøv i Norge fra 42000 tonn til ca 7000 tonn hvis alle bytter ut sin gamle peis eller ovn. Reduseres svevestøvet hjelper det også alle med astma og allergiplager. Mellom 10 - 12 % av alle barn og unge lider av astma. Vi bruker 12 - 15 kilo luft pr. døgn. At luften er frisk er selvsagt avgjørende for at vi også skal holde oss friske.

Å foreta utskiftinger og justeringer i hjemmet kan gi helsemessig, så vel som samfunnsøkonomisk gevinst for den oppvoksende slekt. Vi i Varmefag vil derfor gjerne oppfordre deg til en utskifting. Så sparer du ikke bare penger, men også helse og livskvalitet for alle - ikke minst for mange astma og allergiplagede voksne og barn.

Merk: En rentbrennende ovn gir ca 50 % lavere vedforbruk enn et ikke rentbrennende ildsted. Bra for miljøet og bra for lommeboka!

Kategori: Artikler

Kommentarer

Det finnes ingen kommentarer til dette innlegget

Skriv en ny kommentar

 
Vi oppgir alltid laveste pris på produkter. I noen tilfeller kan produkter være avbildet med ekstrautstyr som medfører et pristillegg. Vi tar forbehold om at feil i priser og informasjon ellers kan forekomme.
Varme og Interiør as | Tyrimyrveien 11, Hov Næringspark, 3515 Hønefoss  | Tlf.: 31 42 00 22